Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.246.2021

Zarządzenie Nr OR . 246 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2021r.

w sprawie ustalenia zasad okresowej weryfikacji spełniania przez najemcę kryterium wartości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 21 c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się zasady okresowej weryfikacji spełniania przez najemcę kryterium wartości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych i Dyrektorowi Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie pod nadzorem III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-10-18
utworzony: 19-10-2021 / modyfikowany: 19-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu