Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.249.2021

Zarządzenie Nr OR . 249 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 października 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania, w drodze spisu z natury

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 17 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania, w drodze spisu z natury.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej, powołanej Zarządzeniem Nr OR.203.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16.09.2020r. zmienionym Zarządzeniem Nr OR.243.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8.10. 2021r.

 § 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 31.12.2021 roku, w terminie od 18.10.2021r. do 15.01.2022r.

§4.

Zobowiązuję komisję do:

  1. Sporządzenia kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15.01.2022r.
  2. Poinformowania właścicieli środków trwałych o wynikach spisu z natury.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminów, o których mowa w § 3, sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-10-19
utworzony: 19-10-2021 / modyfikowany: 08-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu