Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.254.2021

Zarządzenie Nr OR . 254 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie wyodrębnienia lokali w nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1048)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić odrębną własność dwóch lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się w trwałym zarządzie Ośrodka Wsparcia Rodziny, położonym w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58, na działce o numerze geodezyjnym 1907/118 o powierzchni 4576 m2, stanowiącej własność Gminy Chorzów, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00045442/1.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2021-10-25
utworzony: 25-10-2021 / modyfikowany: 27-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu