Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.262.2021

Zarządzenie Nr OR . 262 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie nadanego uchwałą Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 2675), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Dokonuje się wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Księga” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188b do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Przybysz, dnia: 2021-11-16
utworzony: 10-11-2021 / modyfikowany: 16-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu