Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.263.2021

Zarządzenie Nr OR . 263 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Świętochłowicami, przy Drogowej Trasie Średnicowej, ul. Nomiarki na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Świętochłowicami, przy Drogowej Trasie Średnicowej, ul. Nomiarki, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych 3/5 o powierzchni 899 m², 3/6 o powierzchni 3.103 m2, 15/9 o powierzchni 1.055 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00004844/0 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacyjnej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni – 343 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się, w oparciu o Zarządzenie Nr OR.160.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 21.094,50 zł brutto, w tym kwota netto w wysokości 17.150,00 zł.

 § 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-11-16
utworzony: 17-11-2021 / modyfikowany: 18-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu