Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.264.2021

Zarządzenie Nr OR . 264 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) i uchwały NR XLI/681/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej, obejmującej część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 5277/178 o powierzchni 472 m² (powierzchnia całkowita 3993 m²), dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00049331/8 – na 20 lat.

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2021-11-16
utworzony: 17-11-2021 / modyfikowany: 18-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu