Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.273.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.236.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.12.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 273 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 listopada 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały nr XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

- dział "Lodowisko " otrzymuje brzmienie :

 

Lodowisko

Rynek 1

 

Lodowisko

ul. Graniczna

BILETY WSTĘPU normalny

 7   zł brutto/godz.   (w tymVAT)

BILETY WSTĘPU ulgowy

 5   zł brutto/godz.   (w tym VAT)

WYPOŻYCZANIE ŁYŹEW 1 para

 7   zł brutto/godz.   (w tym VAT)

SZLIFOWANIE ŁYŻEW 1 para

 5   zł brutto             (w tym VAT)

Rękawiczki - sprzedaż

 13  zł brutto/para     (w tym VAT)

Karnet imienny 10 wejść

 50 zł brutto             (w tym VAT)

Karnet imienny  5  wejść

 30 zł brutto             (w tym VAT)

 

- dział "Wpisowe i inne usługi w zakresie wstępu" otrzymuje brzmienie:

 

  Wpisowe i inne

usługi w zakresie wstępu

Turniej tenisa stołowego :

- osoby do 16 lat

10 zł brutto (w tym VAT)

- osoby powyżej 16 lat

15 zł brutto (w tym VAT)

- kategoria OPEN

15 zł brutto (w tym VAT)

Spotkanie ze świetym Mikołajem

1 zł brutto    (w tym VAT)

Świąteczny turniej tenisa stołowego

2 zł brutto (w tym VAT)

Turniej tenisa ziemnego

15 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Turniej padla

30 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej streetball'a

30 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej siatkówki plażowej

30 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej o Złotą rakietę MORiS

25 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej Petanque

10 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Turniej Darta

20 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Turniej Rodzinny

20 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Turniej Badmintona

25 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Puchar Ligi

200 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Zawody Narciarskie

70 zł brutto (w tym VAT)

Wycieczki dla dzieci w czasie wakacji zimowych i letnich

30 zł brutto (w tym VAT)

Urodziny na basenie - 2 godz. (dla max. 12 osób) w tym 45 min. zabawy w basenie

200 zł brutto (w tym VAT)

Święto wody

7 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Szkółka Padla

180 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Rodzinny Rajd Rowerowy

7 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Imprezy rekreacyjne i sportowe

5 zł brutto/osoba (w tym VAT)

Liga Tenisa Stołowego

120 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Futsalu

2200 zł brutto/zespół I liga (w tym VAT)

1900 zł brutto/zespół II liga (w tym VAT)

Chorzowska Liga Padla

300 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Siatkówki Plażowej

100 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Chorzowska Liga Koszykówki

60 zł brutto/zespół (w tym VAT)

Bieg "Chorzowska dycha"

30/40/50 zł brutto/osoba (w tym VAT)*

*cena zgodnie z regulaminem biegu

Wieczór saunowy

60 zł brutto (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2021-11-25
utworzony: 19-11-2021 / modyfikowany: 15-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu