Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.278.2021

Zarządzenie Nr OR . 278 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 grudnia 2021 roku

w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/645/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Odwołuje się Pana Adama Kowalskiego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z dniem 31 grudnia 2021r.

§ 2.

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2021r.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2021r. traci moc Zarządzenie Nr OR.225.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-12-06
utworzony: 06-12-2021 / modyfikowany: 08-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu