Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.288.2021

Zarządzenie Nr OR . 288 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z Nr LII/1008/10 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie, przy ul. Metalowców wraz z budynkami przemysłowymi, stanowiącymi przedmiot odrębnej własności Miasta Chorzów i uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr VI/66/11 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej – Metalowców wraz z budynkami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności Miasta Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przy ul. Metalowców wraz z budynkami przemysłowymi, stanowiącymi przedmiot odrębnej własności Miasta Chorzów, obejmującej działkę oznaczoną działką o numerze geodezyjnym 708/99 o powierzchni 5.468 m2, KW Nr KA1C/00017662/4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Szczygieł, dnia: 2021-12-09
utworzony: 08-12-2021 / modyfikowany: 10-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu