Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.290.2021

Zarządzenie Nr OR . 290 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań:
1. „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”,
2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2a”.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

 1. Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”,
 2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2a”.

w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa GABOR - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji zapraszam Panią Beatę ADAMCZYK – przedstawiciela organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jej nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-12-09
utworzony: 08-12-2021 / modyfikowany: 10-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu