Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.292.2021

Zarządzenie Nr OR . 292 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie: inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku (z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku metodą spisu z natury.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
  2. Sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  3. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2022 roku.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-12-13
utworzony: 10-12-2021 / modyfikowany: 14-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu