Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.296.2021

Zarządzenie Nr OR . 296 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny złożonych ofert pod względem formalno-merytorycznym na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

Na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zdań z zakresu zdrowia publicznego (z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową w celu dokonania oceny złożonych ofert pod względem formalno-merytorycznym na realizację zadania pn. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”, w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa GABOR - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Marzena WOŹNIAK - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania oraz określenie propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jej nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-12-16
utworzony: 14-12-2021 / modyfikowany: 16-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu