Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.297.2021

Zarządzenie Nr OR . 297 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur, Kierownika USC, Komendanta Straży Miejskiej zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODiS.

§ 4

Z dniem wejścia Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc:

  1. Zarządzenie Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.
  2. Zarządzenie Nr OR.148.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów
  3. Zarządzenie Nr OR.54.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 marca 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin wynagradzania ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-12-17
utworzony: 14-12-2021 / modyfikowany: 19-12-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu