Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.299.2021

Zarządzenie Nr OR . 299 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Torowej – Kresowej – Rębaczy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/415/12 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Torowej – Kresowej – Rębaczy

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Torowej – Kresowej – Rębaczy, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 448/28 o powierzchni 1.056 m2 (N), KA1C/00008218/1,

- 454/32 o powierzchni 547 m2 (N), KA1C/00008224/6,

- 390/32 o powierzchni 58 m2 (N), KA1C/00008224/6,

- 451/30 o powierzchni 1.174 m2 (N), KA1C/00010321/3,

- 388/30 o powierzchni 131 m2 (N), KA1C/00010321/3.

Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 2.966 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-12-23
utworzony: 14-12-2021 / modyfikowany: 29-12-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu