Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.302.2021

Zarządzenie Nr OR . 302 .2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXXIX/659/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4548/141 o powierzchni 39 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005428/5 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Chorzowie przy ul. Katowickiej A, ul. Katowickiej B, ul. Katowickiej C, ul. Katowickiej K i ul. Katowickiej L.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-12-27
utworzony: 29-12-2021 / modyfikowany: 26-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu