Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.314.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.2.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 09.01.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 314 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/814/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

zarządza

§ 1

 1.  Kluby sportowe mogą otrzymać dotację celową na realizację następującego celu publicznego:

  1) „poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w określonych dyscyplinach sportowych i osiągającego najwyższa lokatę w mieście” poprzez opłatę:
  a) zakupu sprzętu sportowego i odzieży sportowej,
  b) stypendiów, wynagrodzeń sportowych dla zawodników,
  c) wynagrodzenia kadry szkoleniowej (trenera, trenera odnowy, rehabilitanta, masażystę)
  d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  e) kosztów transportu.

 2. Do obliczania wysokości dotacji celowej na pokrycie kosztów bieżących utrzymania sekcji/drużyny w roku kalendarzowym stosuje się wzór:

  A   =   B  x  C  x  D

  A – wysokość rocznego wsparcia finansowego dla klubu

  B – bazowa kwota w dyscyplinie  

  1. piłka ręczna kobiet  B - 277.000 zł
  2. piłka nożna halowa mężczyzn B - 139.500 zł 
  3. piłka nożna mężczyzn B - 277.000 zł

  C - współczynnik „sukcesu” uzależniony jest od osiągnięć sportowych w odniesieniu do ostatniego zakończonego sezonu sportowego i wynosi:

  1,0 - 1 ÷ 3 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów,
  0,85 - 4 ÷ 5 miejsce w rozgrywkach ligowych seniorów
  0,7 - poniżej 5 miejsca w rozgrywkach ligowych seniorów,
  0 - w niższych kategoriach wiekowych

  D - współczynnik „poziomu rozgrywek” uzależniony jest od poziomu rozgrywek i wynosi:

  2 - I poziom rozgrywek
  1 - II poziom rozgrywek

  W przypadku „awansu” do wyższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik „poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik „sukcesu” równe 0,7.
  W przypadku „spadku” do niższego poziomu rozgrywek przyjmuje się współczynnik „poziomu rozgrywek” dla tego poziomu rozgrywek oraz współczynnik „sukcesu” równy 1.
  W przypadku zdobycia Mistrzostwa Polski lub Pucharu Polski kwota dotacji celowej wzrasta o kwotę równą B.

§ 2

Sposób realizacji i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a Klubem.

§ 3

Łączna wysokość dotacji celowej dla klubów w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr OR.9.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Michałek, dnia: 2021-12-30
utworzony: 10-01-2022 / modyfikowany: 11-01-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu