Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.8.2022

Zarządzenie Nr OR . 8 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 w zw. z ust. 10 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLIII/819/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 6641), zmienionego Uchwałą Nr XLI/684/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r.poz.7017) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wobec faktu złożenia 11 kart zgłoszeniowych na członków Chorzowskiej Rady Seniorów, w tym 10 zgłoszeń zweryfikowanych jako prawidłowe, na ogółem 15 miejsc w składzie Chorzowskiej Radzie Seniorów na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów uznaje się, że członkami Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji zostali następujący kandydaci:

 1. Domagała Ewa
 2. Muszyński Andrzej
 3. Nowak Maria
 4. Olejniczak Dariusz
 5. Pąchalska Irena
 6. Sodowski Andrzej
 7. Swoboda Zdzisław
 8. Wasilewska Pelagia
 9. Wysocka- Podorwanow Luiza
 10. Ziaja Rozalia

§ 2

Podać do publicznej wiadomości informację o wyborze kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów poprzez opublikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów oraz zamieszczenie w komunikatach urzędowych na oficjalnej stronie Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kancelarii Rady Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2022 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowskiosoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Jakubiec, dnia: 2022-01-13
utworzony: 10-01-2022 / modyfikowany: 14-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu