Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.12.2022

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.13.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 20.01.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 12 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  przedszkoli  i  oddziału  przedszkolnego  w  szkole  podstawowej,  prowadzonych  przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2022/2023”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.20.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2022-01-20
utworzony: 14-01-2022 / modyfikowany: 23-01-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu