Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.51.2022

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.224.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.11.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 51 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 marca 2022 roku

o zmianie zarządzenia nr OR.269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo–wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia NR.OR.269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 r. - określającym stawki wyjściowe za najem sal lekcyjnych/pracowni/pomieszczeń przeznaczonych do zajęć oraz innych powierzchni pkt 8, otrzymuje brzmienie:

8. Stawka miesięczna za wynajem sal/pracowni na potrzeby zajęć realizowanych przez szkoły innego organu prowadzącego niż Miasto Chorzów:

1) w przypadku słuchaczy ww. szkół – od 21 zł za jednego zapisanego do szkoły słuchacza wg. stanu na pierwszy dzień danego miesiąca wykazywanego w sprawozdaniu przekazywanym do Wydziału Edukacji lub według stawki za wynajem sal/pracowni/innych pomieszczeń;
2) w przypadku kursantów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – od 21 zł za jednego zapisanego kursanta lub według stawki za wynajem sal/pracowni/innych pomieszczeń;

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Korek, dnia: 2022-03-09
utworzony: 10-03-2022 / modyfikowany: 29-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu