Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.153.2022

Zarządzenie Nr OR . 153 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Zamieszkaj w Chorzowie”.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 42 uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych dla potrzeb realizacji programu „Zamieszkaj w Chorzowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.261.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2021 r. ws. ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2022-08-24
utworzony: 16-08-2022 / modyfikowany: 26-08-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu