Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.159.2022

Zarządzenie Nr OR . 159 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 września 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Chorzów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 6 do Regulaminu Pracy „Zasady zwrotu poniesionych przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów kosztów z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.

Dozorca USC

S – marynarka

S – spodnie

S – koszula długi rękaw

S – koszula krótki rękaw

S – krawat

S – obuwie

1 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 para

36 m

36 m

24 m

24 m

24 m

24 m

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

na wniosek pracownika

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2022-09-01
utworzony: 29-08-2022 / modyfikowany: 01-09-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu