Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.188.2022

Zarządzenie Nr OR . 188 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu" Bezpieczne życie",

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

  1) Marcin MICHALIK Zastępca Prezydenta Miasta;
  2) Jacek KRÓLICZEK Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będą:

  1) przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie;
  2) przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 22 w Chorzowie z zakresu edukacji;

§ 2.

Program „Bezpieczne życie” realizowany będzie w klasach II wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów w roku szkolnym 2022/2023.

§ 3.

Integralną część zarządzenia stanowią:

1)  załącznik Nr 1 „Założenia realizacji programu Bezpieczne życie";
2)  załącznik Nr 2 „Harmonogram realizacji programu Bezpieczne życie".

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.238.2021 z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2022-10-18
utworzony: 14-10-2022 / modyfikowany: 19-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu