Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.203.2022

Zarządzenie Nr OR . 203 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.) oraz § 6. ust. 2 i ust.3 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku  w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji (z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1.

Powołać Stałą Komisję Inwentaryzacyjną  w Urzędzie Miasta Chorzów w następującym składzie:

1) Małgorzata Nowrot (Wydział Budżetu i Analiz) – Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej,
2) Agnieszka Mościńska (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych) – Z-ca Przewodniczącego,
3) Aleksandra Grądys (Wydział Budżetu i Analiz) – Członek Komisji,
4) Ewelina Korcz (Wydział Księgowości) – Członek Komisji,
5) Marta Szmyra (Wydział Budżetu i Analiz) – Członek Komisji,
6) Barbara Juranek (Wydział Spraw Obywatelskich) – Członek Komisji,
7) Marcin Ciszewski (Wydział Zasobów Komunalnych) – Członek Komisji.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

  1. Traci moc Zarządzenie Nr Or. 203.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr Or. 243.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 08 października 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr Or. 203.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2022-11-02
utworzony: 03-11-2022 / modyfikowany: 03-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu