Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.214.2022

Zarządzenie Nr OR . 214 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2022 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.297.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.297.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania - Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje brzmienie:

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

KWOTA W ZŁOTYCH

MIN - MAX

I

2.300 – 3.500

II

2.400 – 3.600

III

2.500 – 3.700

IV

2.600 – 3.850

V

2.700 – 4.000

VI

2.800 – 4.200

VII

2.900 – 4.400

VIII

3.000 – 4.600

IX

3.100 – 4.800

X

3.300 – 5.000

XI

3.400 – 5.200

XII

3.500 – 5.550

XIII

3.600 – 5.950

XIV

3.700 – 6.350

XV

3.800 – 6.800

XVI

3.900 – 7.300

XVII

4.000 – 7.800

XVIII

4.100 – 8.400

XIX

4.200 – 9.000

XX

4.650 – 9.950

XXI

  4.900 – 10.500

2.  Załącznik Nr 3 do Regulaminu wynagradzania Tabela stawek dodatku funkcyjnego otrzymuje brzmienie:

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku

funkcyjnego

Kwota

1

do 1 500,00

2

do 1 800,00

3

do 2 100,00

4

do 2 400,00

5

do 2 700,00

6

do 3 400,00

7

do 4 400,00

8

do 5 300,00

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

 § 4

Zmiany do Regulaminu wynagradzania, o którym mowa w § 1 wchodzą w życie po upływie 14 dni, od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODiS.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2022-11-16
utworzony: 14-11-2022 / modyfikowany: 17-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu