Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.224.2022

Zarządzenie Nr OR . 224 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia minimalnych stawek za najem sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w nieruchomościach jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd tym jednostkom.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

  1. Minimalne stawki netto za najem sal lekcyjnych, pracowni, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć oraz innych powierzchni określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Minimalne stawki netto czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych i bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, takich jak: garaże, powierzchnie reklamowe, grunty parkingowe, określa Zarządzenie Nr OR.46.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych i bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

§ 2.

Minimalne stawki za korzystanie z obiektów sportowych, w tym basenów w szkołach prowadzonych przez miasto Chorzów określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.269.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek systemu oświaty prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kabza, dnia: 2022-11-28
utworzony: 28-11-2022 / modyfikowany: 28-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu