Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2022

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.252.2022

Zarządzenie Nr OR . 252 . 2022
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502 z późn. zm.), na wspólny wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi uzgodnionych z radą pedagogiczną i radą rodziców,

zarządzam:

§ 1

Ustala się obowiązujące w 2023 roku terminy przerw w pracy w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Radosław Murzyn, dnia: 2022-12-28
utworzony: 27-12-2022 / modyfikowany: 29-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu