Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.14.2023

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.39.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.01.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 14 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)- Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2023/2024”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OR.13.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2022/2023.”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2023-01-20
utworzony: 23-01-2023 / modyfikowany: 01-02-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu