Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.68.2023

Zarządzenie NR OR.68.2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2023 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.225.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się cenę sprzedaży brutto tony paliwa stałego dla gospodarstw domowych, spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.), w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości 1.850,00 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 zł).”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii, Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

§ 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:

 1. Dyrektor ZK PGM
 2. Dyrektor OPS
 3. Dyrektor UE
 4. OR


osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2023-03-29
utworzony: 23-03-2023 / modyfikowany: 29-03-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu