Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.155.2023

Zarządzenie Nr OR . 155 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów/Kierowników Biur zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 2. Zarządzenie Nr OR.59.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Zarządzenie Nr OR.209.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 4. Zarządzenie Nr OR.61.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 kwietnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 5. Zarządzenie Nr OR.121.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 maja  2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 6. Zarządzenie Nr OR.221.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 7. Zarządzenie Nr OR.312.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 8. Zarządzenie Nr OR.25.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2022 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 9. Zarządzenie Nr OR.200.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 października 2022 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 10. Zarządzenie Nr OR.260.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2022 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.
 11. Zarządzenie Nr OR.88.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2023 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin organizacyjny ]

pobierz plik: [ Załącznik do Regulaminu - schemat organizacyjny ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2023-07-31
utworzony: 28-07-2023 / modyfikowany: 07-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu