Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2023

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.278.2023

Zarządzenie Nr OR . 278 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502 z późn. zm.), na wspólny wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi uzgodnionych z radą pedagogiczną i radą rodziców,

zarządzam:

§ 1.

Ustala się obowiązujące w 2024 roku terminy przerw w pracy w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Machaczka, dnia: 2023-12-22
utworzony: 28-12-2023 / modyfikowany: 08-01-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu