Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | KARTY PROCEDUR UDOSTĘPNIANE PRZEZ WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 1. Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 2. Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 3. Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

 4. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

 5. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

 6. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej od roku 1939 oraz od roku 1945 do 31.12.2011 roku – na podstawie posiadanych rejestrów

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

 1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 2. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 3. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

 4. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie całego kraju przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

 5. Potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na terenie Chorzowa)

 6. Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 7. Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

 8. Wydanie decyzji o zmianie danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 9. Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 10. Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

USŁUGI TURYSTYCZNE:

 1. Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji

 2. Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych

 3. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 4. Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 5. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

USŁUGI TRANSPORTOWE:

 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

 2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

 3. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 4. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

 5. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

 6. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

 7. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 8. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 9. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 10. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 11. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

 12. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

 13. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 14. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 15. Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

 16. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

 17. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

 18. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

 19. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

 20. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 21. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 22. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 23. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 24. Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego

 25. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

 26. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

 27. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 28. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 29. Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

 30. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 31. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 32. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 33. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 34. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcąosoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2021-11-30
utworzony: 07-10-2013 / modyfikowany: 30-11-2021
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu