Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelFINANSE I MAJĄTEKBUDŻET MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | OPINIE RIO OD 2007 ROKU

Uchwała Nr 4100/V/209/2007

 - z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Chorzów projekcie budżetu na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

Uchwała Nr 4100/V/210/2007

 - z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.927.190zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Miasta Chorzów, 

Uchwała Nr 4100/V/235/2007

 - z dnia 11 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Miasta Chorzów, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach,

Uchwała Nr 4100/II/34/2008 - z dnia 14 kwietnia 2008 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Chorzów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok

Uchwała Nr 4100/II/52/2008

z dnia 21 lipca 2008 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Miasto Chorzów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.948.370zł na realizację następujących zadań:
 • „Rewitalizacja zespołu budynków osiedla RUCH w Chorzowie – termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w następujących budynkach: ul. Słoneczna 2, 6, 7, 8, 15, 17 ,19;
  ul. Szczęśliwa 5, 6, 10, 15, 16, 22; ul. Wesoła 12, 16; ul. Dąbrowskiego 91, 95; ul. Czysta 1; ul. Jasna 18”; w wysokosci 2.500.000zł,
 • „Przedszkole nr 6 przy ul. gałeczki 56 w Chorzowie – likwidacja kotłowni węglowej i budowa nowego źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. oraz termomodernizacja obiektu” w wysokości 240.008zł,
 • „Wymiana kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej oraz termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi obiektu Przedszkola nr 11przy ul. Czystej 12 w Chorzowie” w wysokości 208.362zł

 

Nr 4100/II/131/2008 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Chorzów projekcie budżetu na 2009 rok w raz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

Nr 4100/II/132/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.960.823 zł przedstawionego w projekcie bużetu na rok 2009 Miasta Chorzów.

 

Nr 4100/II/133/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Miasta Chorzów, ze szczegółowym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczacych uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

 

Nr 4100/II/134/2008 w sprawie opinii o możliwości splaty przez Miasto Chorzów pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 231.291 zł na realizację zadań:

 • „ Wymiana kotłowni gazowej,modernizacja instalacji c.o.. wymiana stolarki okiennej oraz termomodernizacja wraz z pracami towarzyszącymi obiektu Przedszkola nr 11 przy ul.Czystej 12 w Chorzowie „ w wysokości 169.113 zł.

 • „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Chorzowie przy ul.Dyrekcyjnej 3 ” w wysokości 62.178 zł.osoba odpowiedzialna za treść: G.Piecha, dnia: 2009-01-21
utworzony: 03-03-2008 / modyfikowany: 19-01-2022
wprowadził(a): Beata Rodak
rejestr zmian

Stopka serwisu