Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelDOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2020

        WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2020 ROKU

 OR-I.1431.1.1.2010- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu Sląska Akademia Senior.

OR-I.1431.1.2.2020wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę dot. wykonania instalacji na gaz płynny

 OR-I.1431.1.3.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.środków publicznych przeznaczonych na klub Ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.4.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dokumetnacji sprawy UE-I.7013.2019.ADI

OR-I.1431.1.5.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji ustalenia inwestycji mieszkaniowej przy ul. ks. Piotra Skargi w Chorzowie.

OR-I.1431.1.6.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę dla spółki InTER

OR-I.1431.1.7.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.wyników przetargów nieruchomości za 2019 r.

OR-I.1431.1.8.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. utrzymania i konserwacji fontann w 2019 r.

OR-I.1431.1.9.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyciętych drzew oraz nasadzeń w Chorzowie

OR-I.1431.1.10.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań budżetowych w latach 2010-2016 w przedszkolach.

OR-I.1431.1.11.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.wydanych pozwolen na budowę garaży przy ul. Armii Krajowej 39.

OR-I.1431.1.12.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.umowy na konserwację fontann w 2019 r.

OR-I.1431.1.13.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na konserwację fontann w 2019 r.

OR-I.1431.1.14.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac konserwatorskich przy pomnikach

OR-I.1431.1.15.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Kampani 17 Celów

OR-I.1431.1.16.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.wsparcia finansowego na rzecz klubu Clearex

OR-I.1431.1.17.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę dla farm fotowoltaicznych i turbin woatrowych w 20.07.19-31.01.20

OR-I.1431.1.18.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. dróg rowerowych

OR-I.1431.1.19.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. przetargu z formą F.H.U. Kozera Michał na usługi utrzymaia zieleni

OR-I.1431.1.20.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. zmian w zakresie uchwałyantysmogowej lub programu czystego powietrza

OR-I.1431.1.21.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. pomiarow ruchu.

OR-I.1431.1.22.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego.

OR-I.1431.1.23.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. uchwały w sprawie raportu o stanie gminy.

OR-I.1431.1.24.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. prac nad uchwałą w sprawie konstytucyjnego wsparcia dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach.

OR-I.1431.1.25.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. prac z związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2019 r.

OR-I.1431.1.26.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. kontroli palenisk w 2019 r.

OR-I.1431.1.27.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. statystyki demograficznej mieszkańców Chorzowa w latach 2012-2018 oraz polityki pro-senioralnej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.28.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. Inspektora Ochrony Danych Osobowych

OR-I.1431.1.29.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. koszy na psie odchody.

OR-I.1431.1.30.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. wykazu pracowników Straży Miejskiej wraz z wysokością nagrody w 2019 r.

OR-I.1431.1.31.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. kadencji Prezydentów w latach 1990-2002

OR-I.1431.1.32.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot..dot. wpływów z podatku oraz egzekucji

OR-I.1431.1.33.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. urządzeń badających jakość powietrza

OR-I.1431.1.34.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. umowy na odbiór odpadów komunalnych

OR-I.1431.1.35.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. zatrudnienia i urlopów pracowników UM Chorzów w latach 2014-2019

OR-I.1431.1.36.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. prenumerat Urzędu Miasta - ankieta online

OR-I.1431.1.37.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. wykazu stowarzyszeń i fundacji mających w użytkowaniu wieczystym nieruchomości na terenie Miasta Chorzów

OR-I.1431.1.38.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. umowy o świadczenie usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

OR-I.1431.1.39.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. umowy o świadczenie usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

OR-I.1431.1.40.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. wypowiedzenia umowy przez firmę PTS Alba Sp. z o.o. oraz dokumentacji

OR-I.1431.1.41.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. remontów pustostanów mieszkań w roku 2016

OR-I.1431.1.42.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez p. J. Paterman

OR-I.1431.1.43.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. informacji z ewidencji działalności gospodarczej - J. Paterman

OR-I.1431.1.44.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. wpisów i wypisów w ewidencji działalności gospodarczej - J. Paterman

OR-I.1431.1.45.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod adresem ul. Wolności 18

OR-I.1431.1.46.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "Opieka nad bezdomnymi zwierzątami i ich wyłapywanie"

OR-I.1431.1.47.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.dot. pozwolenia na budowę przy ul. P. Skargi oraz wycinki drzew w obszarze ul. P. Skargi

OR-I.1431.1.48.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wystawionych mandatow przez Straż Miejska w roku 2019-2020

OR-I.1431.1.49.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot.  zwrotu na rzecz właścicieli kamienic przy ul. Truchana 25 i Krakowskiej 15

OR-I.1431.1.50.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. portali internetowych utrzymywanych przez urzad.

OR-I.1431.1.51.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. postepowania konkursowego dot. firmy Tropical.

OR-I.1431.1.52.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. umów pomiędzy miastem, a osobami w zakresie najmu/dzierżawy powierzchni wykorzystywanych na potrzeby reklamowe.

OR-I.1431.1.53.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. spalania odpadów.

OR-I.1431.1.54.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wpisów/wypisów Paterman, Maria i Jan Wilczek

OR-I.1431.1.55.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot.  projektu "Rewitalizacja Chorzowskiego Rynku".

OR-I.1431.1.56.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych firm zajmujących się zbiórka odpadów, sprzątaniem ulic, obsługą terenów zielonych oraz utrzymaniem dróg.

OR-I.1431.1.57.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. współpracy gmin z innymi podmiotami-ANKIETA

OR-I.1431.1.58.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy osiedla przy ul. Katowickiej.

OR-I.1431.1.59.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew

OR-I.1431.1.60.2020 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości mężczyzn na stanowisku"nauczyciel wychowania przedszkolnego" w samorządowych przedszkolach.

OR-I.1431.1.61.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

OR-I.1431.1.62.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.1.63.2020 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego.

OR-I.1431.1.64.2020 -  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chorzowie - Covid-19.

OR-I.1431.1.65.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2018 i 2019 r. w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym.

OR-I.1431.1.66.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cyberbezpieczeństwa w Urzędzie

OR-I.1431.1.67.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. nabycia nieruchomości.

OR-I.1431.1.68.2020 - wniosek o udostępniene informacji publicznej dot. badania sieci innowacji-ankieta

OR-I.1431.1.69.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania danych osobowych mieszkańców Chorzowa Poczcie Polskiej S.A., celem przeprowadzenia "wyborów korespondencyjnych".

OR-I.1431.1.70.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy szkół z Miasta Chorzów, które w 2020r. mogą wnioskować o wsparcie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych.

OR-I.1431.1.71.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

OR-I.1431.1.72.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia dokumentów dot. postępowania na zakup komputerów przenośnych nr. RZP.271.249.2020.

OR-I.1431.1.73.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ankiety pt."Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej".

OR-I.1431.1.74.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zatrudnienia osób do przeprowadzenia egzaminów: 6-klasisty, gimnazjalnego i maturalnego.

OR-I.1431.1.75.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy w zakresie odnawialnych źródeł energii i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

OR-I.1431.1.76.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokmuntacji dot. postępowań przetargowych "Zaprojektowania i wykonania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.77.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków przeznaczonych w roku bieżącym i w latach poprzednich na koszenie traw.

OR-I.1431.1.78.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy.

OR-I.1431.1.79.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umówienia się na wiztę w Urzędzie oraz oświadczeń majatkowych pracowników.

OR-I.1431.1.80.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych energi elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii.

OR-I.1431.1.81.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym obszarze na mapie dot. nieruchomości przy ul. Michałkowickiej.

OR-I.1431.1.82.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji przy ul. Targowej.

OR-I.1431.1.83.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy szkół z Miasta Chorzów, które w roku 2020 mogą wnioskować o wsparcie na pomoce dydaktyczne.

OR-I.1431.1.84.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działek przy ul. Michałkowickiej.

OR-I.1431.1.85.2020 - wniosek o udostępnienie inforomacji publicznej dot. nieruchomości przy Al. Widokowa, ul. Siemianowickiej i ul. ks. L. Bojarskiego.

OR-I.1431.1.86.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kontaktów do pracowników Urzędu.

OR-I.1431.1.87.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

OR-I.1431.1.88.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Ankieta pt. "Internet Rzeczy".

OR-I.1431.1.89.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwestionariusz badania realizacji koncepocji Inteligentnego Miasta (Smart City) w jst.

OR-I.1431.1.90.2020 - wniosek o udostępenienie informacji publicznej dot. liczby słuchaczy Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dostosłych "Twoja Szkoła" w Chorzowie.

OR-I.1431.1.91.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby etatów w Urzędzie Miasta Chorzów na dzień 31.12.2019r.

OR-I.1431.1.92.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu z realizacji "Programu stymulacji rozowju dla dzieci i młodzieży niepełnosparwnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehablilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020".

OR-I.1431.1.93.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykaz osób piastujących stanowiska Przewodniczących, Wiceprzewodniczących Rady Miasta Chorzów oraz Prezydentów i Wiceprezydentów Miasta Chorzów w latach 1967- obecnie.

OR-I.1431.1.94.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. testów na obecność koronawirusa w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

OR-I.1431.1.95.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargów, rokowań dot. ulic: Bojarskiego, Siemianowicka, Al.Widokowa, Targowa.

OR-I.1431.1.96.2020 - wniosek o udostępninie informacji publicznej dot. COVID-19, przetargi, budownictwo mieszkaniowe.

OR-I.1431.1.97.2020 - wniosek o udostępienie informacji publicznej dot. Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.98.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planu zagodpodarowania terenu przy ul. Targowej.

OR-I.1431.1.99.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o odpadach przez prowadzącego Instalację Komunalną.

OR-I.1431.1.100.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oferty złożonej przez firmę PTS ALBA w przetargu pn. "Świadczenie usług odbiotu i zagospodarowania odpadów komunalnych..." oraz całej korespondencji.

OR-I.1431.1.101.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby uczniów kształcących się w szkołach na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.102.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. audytu stron Interentowych.

OR-I.1431.1.103.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odowołania z funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.104.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kary za wypowiedzenie umowy nałożonej na PTS ALBA.

OR-I.1431.1.105.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektromobilności w Gminie.

OR-I.1431.1.106.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeznaczenia (rejon ul. Targowej) w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzów".

OR-I.1431.1.107.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej  dot. budżetu obywatelskiego

OR-I.1431.1.108.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych zmian prawa miejscowego w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów.

OR-I.1431.1.109.2020- wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. załaczników do protokołu postępowania na realizcję zadania "Świadczenie usług odbioru odpadów komunlanych..." oraz inf. o planowanych zmianach w planie miejscowym.

OR-I.1431.1.110.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządcy nieruchomości przy ul. Częstochowskiej.

OR-I.1431.1.111.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imię i nazwisko wicestarosty Miasta na Prawach Powiatu.

OR-I.1431.1.112.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Jednostek Pomocniczych Miasta.

OR-I.1431.1.113.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbycia nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych.

OR-I.1431.1.114.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy szkół z Miasta Chorzów, które w roku 2020 mogą wnioskować o pomoce dydaktyczne.

OR-I.1431.1.115.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. przebudowa pasa drogowego ul. Parkowej w zwiazku z realizowaną przez Biuro Architektoniczne " Ostrowscy Architekci".

OR-I.1431.1.116.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oświadczenia mjątkowego za rok 2019 Prezydenta Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.117.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. liczby wydanych pozowleń na budowę, zgłoszeń zamaiaru przystapienia do budowy, rozbiórki. liczba osób merytycznych.

OR-I.1431.1.118.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwolenie na budowę farm fotowoltaifcznych i turbin wiatrowych

OR-I.1431.1.119.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpieli rekreacyjnych w mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.120.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowe farm forowoltaicznych oraz turbin wiatrowych od 2018 roku

OR-I.1431.1.121.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wysokości kaucji za lokale

OR-I.1431.1.122.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. liczby zgonów

OR-I.1431.1.123.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. obrazu zamieszczonego na latarni na skwerze przy ul. Kasprowicza

OR-I.1431.1.124.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. informacji o zabytkach w mieście Chorzów

OR-I.1431.1.125.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. stosowania prodecur ochrony danych ososbowych na trzech poziomach funkcjonowania organizacyjnym, prawnym i informatycznym

OR-I.1431.1.126.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. inf. na temat rekulatywacji terenu po dawnej lini kolejowej kopalni "Barbara"

OR-I.1431.1.127.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. kosztów projektu i budowy zad. "Aktywne przejście dla pieszych".

OR-I.1431.1.128.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej  dot. działania systemu EZD

OR-I.1431.1.129.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

OR-I.1431.1.130.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. obsługi wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

OR-I.1431.1.131.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  dot. audytu wewnętrznego

OR-I.1431.1.132.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. zamównienia publicznego pn."Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Chorzów".

OR-I.1431.1.133.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dot. przetargu na wykonanie usługi pn."Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Chorzów".

OR-I.1431.1.134.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. drogi korespondencji wpływającej do Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.135.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ankieta nt."Instumenty wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemi SARS CoV-19"

OR-I.1431.1.136.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji i zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi w Chorzowie.

OR-I.1431.1.137.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. trybu zatrudniania dyrektorów jednostek. Oświadczeń majatkowych.

OR-I.1431.1.138.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zezwolenia na odbiór przetwarzanie i transport odpadów przez Spółkę AMD OMEGA.

OR-I.1431.1.139.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań z ilości odbioru odebranych od mieszkańców odpadów komunlanych.

OR-I.1431.1.140.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powierzenia nadzoru Zastępcom Prezydenta Miasta w czasie nieobecności Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.1.141.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opracowań ekofizjologicznych sporządzonych na potrzeby Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów ul. Targowej.

OR-I.1431.1.142.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oświadczeń majątkowych na stronie BIP.

OR-I.1431.1.143.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gospodarowania nieruchomościami gminy. BO. Liczba wniosków o udostępninie informacji publicznej.

OR-I.1431.1.144.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. remontu pustostanów.

OR-I.1431.1.145.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji w placówkach oświatowych w 2020r.

OR-I.1431.1.146.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obwodnicy Miasta Chorzów. Inwestycji mieszkaniowej przy ul. Skargi.

OR-I.1431.1.147.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nr 1835.2018.

OR-I.1431.1.148.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w latach 2018-2020.

OR-I.1431.1.149.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy domu wielorodzinnego na granicy z pasem drogowym w rejonie ul. Parkowej.

OR-I.1431.1.150.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunlanych w gminie Chorzów.

OR-I.1431.1.151.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o ilości odpadów komunalnych w gminie Chorzów w 2019r.

OR-I.1431.1.152.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji przez Prezydenta Miasta Chorzów postanowień art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.1.153.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy budynku wielorodzinnego na granicy z pasem przy ul. Parkowej.

OR-I.1431.1.154.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. polityki senioralnej.

OR-I.1431.1.155.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. pisma numer OR-I.0121.2.2.2020 z dn. 7 stycznia 2020r.

OR-I.1431.1.156.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o szkołach.

OR-I.1431.1.157.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości znajdujących się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

OR-I.1431.1.158.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętych uproszczonym planem urządzania lasu.

OR-I.1431.1.159.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OR-I.1431.1.160.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszonych roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości.

OR-I.1431.1.161.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości podosiadających dostęp do drogi publicznej.

OR-I.1431.1.162.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objetych ochroną zabytków.

OR-I.1431.1.163.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości uchwalonych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

OR-I.1431.1.164.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości uchwalonej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

OR-I.1431.1.165.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętej ochroną zabytków.

OR-I.1431.1.166.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości objętej uroszczonym planem urządzania lasu.

OR-I.1431.1.167.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłosznych roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości.

OR-I.1431.1.168.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej.

OR-I.1431.1.169.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości należącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OR-I.1431.1.170.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości zajdującej się na obszrze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

OR-I.1431.1.171.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przetargów działek przy ul. Lwowskiej i Paderewskiego.

OR-I.1431.1.172.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania dokumentacji do Prokuratury.

OR-I.1431.1.173.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentu Porozumienia z dnia 5.09.2010r. zawartego z Wojewodą Śląskim. 

OR-I.1431.1.174.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokośc kwot na dofinansowanie placówek oświatowych w pomoce dydatktycze.

OR-I.1431.1.175.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców Miasta Chorzów. Rejestr wyborców.

OR-I.1431.1.176.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ewidencji zabytków ze wskazaniem aktualnej listy obiektów.

OR-I.1431.1.177.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby osób, którym wydano karty wędkarskie.

OR-I.1431.1.178.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lekcji pływania w Szkole Podstawowej nr 5 W Chorzowie.

OR-I.1431.1.179.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupionych ryz papieru, tonerów oraz serwis drukarek.

OR-I.1431.1.180.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przekazania protokołu z kontroli Izby. 

OR-I.1431.1.181.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zezwolenia na budowę domu jednorodzinnego przy ul. Parkowej.

OR-I.1431.1.182.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu informacji prawnej.

OR-I.1431.1.183.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały XLIX/662/01 Rady Miasta Chorzów w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.184.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

OR-I.1431.1.185.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji nt. nieruchomości położonej w Chorzowie, numer działki 2852/257, 2851/263.

OR-I.1431.1.186.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.187.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu z kontroli.

OR-I.1431.1.188.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budżetu Miasta, utrzymanie czystości na Rynku, zewnętrzne oświetlenie budynku Urzędu Miasta Chorzów, Muzeum Hutnictwa.

OR-I.1431.1.189.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publiczej dot. placówek oświatowych.

OR-I.1431.1.190.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na obsługę wiat przystankowych.

OR-I.1431.1.191.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów strategicznych.

OR-I.1431.1.192.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. posiadanych wierzytelności z tyt. dostawy towarów lub świadczenia usług na terytoriam kraju.

OR-I.1431.1.193.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieruchomości przy ul. Wandy 66 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.194.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budownictwa mieszkaniowego.

OR-I.1431.1.195.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. subwencji przyznanej z rezerwy oświatowej 0,4% z tyt. wyposażenia w pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, geografii i bologii na rok 2020r.

OR-I.1431.1.196.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjętych Uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.197.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości nr ewid. 848/254, 847/254.

OR-I.1431.1.198.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. lokali użytkowych.

OR-I.1431.1.199.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pomnika Hrabiego Redena na Placu Hutników.

OR-I.1431.1.200.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów strategicznych w zakresie wód opadowych.

OR-I.1431.1.201.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adresów punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.202.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji dochodów za 2019r.

OR-I.1431.1.203.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupionych środków ochrony: mesaczek, płynów do dezynfekcji.

OR-I.1431.1.204.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021.

OR-I.1431.1.205.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego "Zakup komputerów przenośnych".

OR-I.1431.1.206.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wglądu do monitoringu miejskiego.

OR-I.1431.1.207.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Uchwały XXXIX/267/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dn. 26.03.1992r.

OR-I.1431.1.208.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji w Urzędzie zasad służby BHP, inspektora popoż. oraz ochrony przeciwpożaroowej.

OR-I.1431.1.209.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego.

OR-I.1431.1.210.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podmiotów uiszczających podatek od nieruchomości zajętych na celele kolejowe.

OR-I.1431.1.211.2020  - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na wycinkę, przycinkę i nasadzeń drzew.

OR-I.1431.1.212.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydania pozowlenia na wycinkę drzewa na działce nr 702/15 na skwerze M. Berguły.

OR-I.1431.1.213.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oferty firm dot. postępowania na udzielenie zamówiania publicznego pn. "Zakup krzeseł biurowych".

OR-I.1431.1.214.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. satystyk zachorowań na COVID-19 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.215.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby instruktorów w ewidencji oraz liczby zaświadczeń potwierdzających uczesnictwa doskonalenia zawodowego instruktorów.

OR-I.1431.1.216.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Pełnomocnika Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.1.217.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego sporządzonego w jednostce (wtrybie art. 22. KAP).

OR-I.1431.1.218.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaświadczeń od właścicieli nieruchomości dot. zakazu polowań na danej nieruchomości.

OR-I.1431.1.219.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego pn."Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem mini boiska, placu zabaw, urządzeń terningu ulicznego, siłowni terenowej oraz oświetlenia przy ul. Kasprowicza w Chorzowie".

OR-I.1431.1.220.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.221.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaświadczenia o wpisaniu do gminnej ewidencji zabytków budynku Państwowej Szoły Muzycznej w Chorzowie.

OR-I.1431.1.222.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. hodowli psów rasy uznawanej za agresywną.

OR-I.1431.1.223.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy dzierżawy działki nr 30/51 przy ul. 3 maja w Chorzowie.

OR-I.1431.1.224.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyłączenia na 1h oświetlenia Rynku i budynku UM, iluminacji świetącznej, lodowiska na Rynku, zabytku po dawnej restauracji "delta".

OR-I.1431.1.225.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nasadzeń, przycinek i wycinek drzew.

OR-I.1431.1.226.2020 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. terenu jakim dysponuje Gmina.

OR-I.1431.1.227.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. audytu Bezpieczeństwa Informacji Krajowych Ram Interoperacyjności.

OR-I.1431.1.228.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzysząca.

OR-I.1431.1.229.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  Lista firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych z terenu Gminy.

OR-I.1431.1.230.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Zamówienia publicznego pn. "Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia oraz usługi wykonania trawników z siewu i zastosowaniem gotowej darni w Chorzowie".

OR-I.1431.1.231.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Przetargu nieograniczonego "Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Urzędy Miasta w Chorzowie w 2021r."

OR-I.1431.1.232.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na zadanie pn. "Letnie i zimowe utrzymanie Centrum Przesiadkowego na terenie miasta Chorzów zlokalizowanego na Rynku wraz z usługami towarzyszącymi".

OR-I.1431.1.233.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pawilonu wystawowego CG - dawnego Ośrodka Postępu Technicznego przy ul. Targowej 7.

OR-I.1431.1.234.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Sprawozdań za rok 2018, 2019, 2020 z realizacji "Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 i 6 lat..."

OR-I.1431.1.235.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zmiany numeracji lokalu przy ul. Wolności.

OR-I.1431.1.236.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. koszt wywozu i utylizacji odpadów.

OR-I.1431.1.237.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia umowy nr 1642.2017 z dnia 28.12.2017r.

OR-I.1431.1.238.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Budżetu Obywatelskiego 2020r.

OR-I.1431.1.239.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów na postawienie wiat przystankowych.

OR-I.1431.1.240.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. środków finansowych z tarczy antykryzysowej.

OR-I.1431.1.241.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykaz graficzny dróg publicznych.

OR-I.1431.1.242.2020 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilość odebranych odpadów na terenie gminy w 2019 roku.osoba odpowiedzialna za treść: Renata Sulowska, dnia: 2020-01-30
utworzony: 02-01-2020 / modyfikowany: 05-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu